Woonzorgcentrum

Ons woonzorgcentrum beschikt over 4 woongroepen waarbij woongroep “Notelaar” volledig in het teken staat van personen met dementie. Samen met onze 8 kamers voor kortverblijf beschikken we zo over een totaal van 99 woongelegenheden.

Meer info over:

onze woongroepen  onze kamers zorg- en dienstverlening • vrijetijdsbesteding • inspraakorganen
prijzen • aanvraag tot opname  

Onze woongroepen

Ons woonzorgcentrum bestaat uit 2 gebouwen (campus I en II), beiden rookvrij en verbonden door een centrale inkomhal.

Campus I
Beschikt zowel over één- als tweepersoonskamers. Hier bevinden zich de woongroepen Korenbloemlaan (gelijkvloers) en Lavendeldreef (verdieping 1)

Campus II
Beschikt enkel over éénpersoonskamers. Hier bevinden zich de woongroepen Lindelei (gelijkvloers) en Notelaar (verdieping 1). Deze laatste spits zich toe op personen met dementie.

Alle kamers zijn ingericht met het nodige meubilair:

• een bed, nachtkastje en hoge rugzetel
• een tafel met 2 stoelen
• een ingebouwde kast (al dan niet met kluis)
• een badkamer met linnenmand, lavabo en toilet
• een aansluiting voor telefoon, radio, tv en internet (wifi)
• een verpleegoproepsysteem

Iedere bewoner mag zijn kamer zelf zo huiselijk en gezellig mogelijk inrichten met foto’s, decoratie, een televisietoestel …. Tapijten zijn niet toegestaan.

Zorg- en dienstverlening

Goede zorg verlenen en voldoen aan ieders individuele noden is onze prioriteit. Naast bewonersgerichtheid streven we naar een kleinschaligheid waarbij we een thuis willen zijn voor de bewoner, zijn familieleden en onze medewerkers.

Om hoogstaande zorg op maat te kunnen bieden, werken we met een professioneel multidisciplinair team. De verschillende disciplines zoals verpleeg- en zorgkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, begeleiders wonen en leven, medewerkers sociale dienst … werken nauw samen om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.

Er is een coördinerend en raadgevend arts (CRA) aan ons woonzorgcentrum verbonden die de medische activiteiten coördineert. De keuze van huisarts is vrij.

In ons woonzorgcentrum bieden wij ook palliatieve zorgverlening. Hierdoor kunnen bewoners ook hun laatste dagen bij ons doorbrengen.

Wij kiezen er uitdrukkelijk voor om mensen te verzorgen en nabij te zijn tot het einde toe. Voor ons betekent volwaardige bewonerszorg dat we bewoners en familie begeleiden, tot op het laatste stuk van hun weg, afscheid nemen en sterven.

In deze laatste fase van het leven wordt de zorg en begeleiding extra aangepast aan de individuele noden van de bewoner en zijn familie. Wij willen een optimale comfortzorg bieden door samen met de huisarts, familie, het multidisciplinair team en natuurlijk met de bewoner zelf overleg te plegen en een aangepast zorgenplan op te stellen. Wij staan open voor ethische vragen rond lijden en sterven. Vragen over het levenseinde beluisteren en bespreken wij in een multidisciplinair ethisch team.

Het bestrijden van pijn en onaangename symptomen komen op de eerste plaats, maar we zorgen ook voor begeleiding op emotioneel en spiritueel vlak.

Vanuit de traditie wordt het huis gedragen door christelijke waarden met respect voor de eigen levensvisie van elke bewoner. Wij wensen echter duidelijk open te staan voor iedereen. Ieders filosofische, politieke en godsdienstige opvatting wordt gerespecteerd.

De mogelijkheid bestaat om dagelijks een eucharistieviering bij te wonen of om de communie op de kamer te ontvangen. Wij besteden vanuit onze bezieling veel aandacht aan de kerkelijke gebeurtenissen en feestdagen.

Bij een andere godsdienst of overtuiging is men steeds vrij een eigen geestelijke begeleider of raadsman te ontvangen.

Vrijetijdsbesteding

Activiteiten worden op maat aangeboden, afhankelijk van de zorggraad en de interesse van de bewoner. Denk hierbij aan een zangactiviteit of optreden, samen de krant lezen, turnen, geheugentraining, gezelschapsspelletjes, een uitstap …

Maar ook een babbeltje, foto’s bekijken, een luisterend oor bieden …
We opteren voor een visie waarin de animatie gericht is op het zich thuis voelen van de bewoner, het totale welzijn van de bewoner en een zinvol invullen van de “leef-tijd”.

Inspraakorganen

Naast de ideeënbus en het suggestieboek is de gebruikersraad het overlegorgaan bij uitstek. Deze raad is voor minstens 50 % samengesteld uit bewoners/familieleden en formuleert adviezen over de dagelijkse werking. Iedere bewoner mag hieraan deelnemen. De gebruikersraad vergadert 4 keer per jaar. Het verslag wordt uitgehangen en gepubliceerd in ons huiskrantje.

Daarnaast organiseren we huiskamergesprekken in kleine groepen zodat iedereen de ruimte krijgt om suggesties aan te brengen waarmee we een nog betere “thuis” creëren.

Vragen, problemen of opmerkingen mogen steeds worden opgenomen met de directie, de dagelijks verantwoordelijke of de sociale dienst. De directie verbindt zich ertoe alle suggesties of klachten te onderzoeken en te behandelen. De betrokkene ontvangt binnen de 30 dagen een schriftelijk verslag.

Prijzen

Eénpersoonskamer campus I€ 64,05 per dag/persoon
Eénpersoonskamer campus II€ 76,04 per dag/persoon
Tweepersoonskamer€ 55,21 per dag/persoon
Grote tweepersoonskamer€ 57,88 per dag/persoon
Echtpaar€ 93,74 per dag/persoon

verblijf en verzorging (verpleegkundige zorg en ergotherapie)
• maaltijden (inclusief dieetvoeding) en drank
• onderhoud van de kamer
• incontinentiemateriaal
• bedlinnen
• animatie
• wifi
• brand- en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

• opleg dokterskosten en medicatie
• gesprekskosten telefoon
• huur koelkast/tv-toestel
• drankjes in de cafetaria
• was van persoonlijk linnen
• haar- en voetverzorging

Aanvraag tot opname

De aanvraag tot opname gebeurt bij voorkeur door de toekomstige bewoner zelf. Wenst u meer informatie of komt u graag even langs? Dit is steeds mogelijk na een telefonische afspraak met onze sociale dienst.

Nathalie De Roye & Gracina Vandenbussche
Tel. 015 25 72 58

nathalie.deroye@zusters-berlaar.be
gracina.vandenbussche@zusters-berlaar.be

Als dit mogelijk is mag u op voorhand al wel het aanvraagformulier downloaden en laten invullen door de huisarts.